En arbetsrättsjurist för dig

Med säte i Danderyd och Stockholm som arbetsfält åtar jag mig uppdrag inom arbetsrätt. Jag tillvaratar både arbetsgivares och arbetstagares intressen, men naturligtvis aldrig samtidigt. Jag har 20 års erfarenhet av arbetsrättsliga förhandlingar.

  • Diskriminering
  • Avsked
  • Orättmätiga uppsägningar

​Uppsägningar och kränkningar

Om du upplever att du har blivit felaktigt uppsagd så kan vi hjälpa dig med rådgivning och konsultation.

Ingen ska bli utsatt för krä​nkningar på jobbet. Om du behöver hjälp i samband med ett kränkningsmål så kan vi hjälpa dig att få upprättelse.

Jag är ditt juridiska ombud för arbetsrätt i Danderyd och Stockholm

​När det gäller uppsägning kan flera problemställningar vara aktuella. Till exempel kan en medarbetare orättmätigt ha sagts upp i samband med graviditet eller sjukdom och i ett sådant fall kan jag erbjuda god assistans för dig som klient. Det bästa som arbetsrättsjurist, är att medla och försöka komma fram till kompromisser, och som experter inom arbetsrätt i Danderyd och Stockholm strävar jag alltid i första hand efter samförståndslösningar, som bägge parter kan godta.

Vi abetar över hela Stockholm. Från Danderyd till Sollentuna, Solna och Täby.

Skriv ett mail info@lansjuristerna.se eller ring 073-650 47 44​ för råd inom familjerätt och arbetsrätt.

Kontakta oss

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Länsjuristerna​

Org. nr: 556626-9303

​​Tel.: 073-650 47 44

E-mail: info@lansjuristerna.se

Nybrogatan 34 114 39 Stockholm

Vi är verksamma i hela Stockholmsområdet däribland, Täby, Solna, och Danderyd.

Kontakta oss​

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda