En arbetsrättsjurist för dig

Med säte i Danderyd och Stockholm som arbetsfält åtar jag mig uppdrag inom arbetsrätt. Jag tillvaratar både arbetsgivares och arbetstagares intressen, men naturligtvis aldrig samtidigt. Jag som arbetsrättsjurist är alltid helt och hållet oväldig i samtliga fall.

  • Diskriminering
  • Avsked
  • Orättmätiga uppsägningar

Diskriminering på arbetet

Mitt specialområde inom arbetsrätt är, diskriminering, avsked och uppsägningar både när en arbetstagare själv säger upp sig och när en arbetstagare blir uppsagd av arbetsgivaren.

I samband med diskriminering kan det röra sig om åtskilliga specifika ämnen, t.ex. jämställdhet i förhållande till kön, föräldraledighet, eller anställningsvillkor i förhållande till ålder, etnicitet eller något annat. Särbehandling av medarbetare är endast tillåten i förhållande till kvalifikationer. På inga andra områden får man göra skillnad på medarbetare. Som jurist har jag stor sakkunskap beträffande sveriges regler om arbetsrätt.

Jag är ditt juridiska ombud för arbetsrätt i Danderyd och Stockholm

​När det gäller uppsägning kan flera problemställningar vara aktuella. Till exempel kan en medarbetare orättmätigt ha sagts upp i samband med graviditet eller sjukdom och i ett sådant fall kan jag erbjuda god assistans för dig som klient. Det bästa som arbetsrättsjurist, är att medla och försöka komma fram till kompromisser, och som experter inom arbetsrätt i Danderyd och Stockholm strävar jag alltid i första hand efter samförståndslösningar, som bägge parter kan godta.

Vi abetar över hela Stockholm. Från Danderyd till Sollentuna, Solna och Täby.

Skriv ett mail info@lansjuristerna.se eller ring 073-650 47 44​ för råd inom familjerätt.

Kontakta oss

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Länsjuristerna​

Org. nr: 556626-9303

​​Tel.: 073-650 47 44

E-mail: info@lansjuristerna.se

Brovägen 5, 5 tr. - 182 76 Stocksund

Kontakta oss​

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda