Din familjerättsjurist

Som kompetent jurist med säte i Danderyd och Stockholm som arbetsområde åtar jag mig samtliga fall inom familjerätt, där jag särskilt har specialiserat mig på personlig familjerätt. Det innebär att jag har särskild expertis inom familjerätt, när det till exempel gäller bodelning och umgänge med barn vid skilsmässor och separationer, vid hantering av dödsbon och testamenten samt arvsrätt i allmänhet. Förutom tvistemål avseende ekonomisk familjerätt åtar jag mig uppdrag beträffande vårdnadstvist i samband med skilsmässa eller separation.

  • ​Bodelning
  • Skilsmässor och separationer
  • Umgänge med barn
  • Dödsbon
  • Testamenten
  • Arvsrätt
  • Vårdnadstvist

​Se till barnets bästa vid vårdnadstvist

​Inte sällan löses fall inom familjerätten bäst genom att man kommer fram till en samförståndslösning mellan parterna. I synnerhet i frågor om vårdnad och umgäge med barn är det alltid bästa att sträva efter en uppgörelse i godo, först och främst med tanke på att man måste ha barnets eller barnens bästa för ögonen. Men även i tvistemål om materiella värden som hus, bil eller båt kommer jag först att undersöka vilka möjligheter till kompromisser det finns.

Samförståndslösningar inom familjerätt

Varje ärende värderas alltid grundligt, innan jag som jurist åtar mig det. Jag vägleder alltid mina klienter grundligt för att säkerställa att förfarandet blir rimligt. Det är långt ifrån givet att det lönar sig ekonomiskt att väcka talan vid domstol och min värdering såsom kompetent jurist är därför din försäkring mot onödigt besvär och onödiga kostnader.​

Vi abetar över hela Stockholm. Från Danderyd till Sollentuna, Solna och Täby.

Skriv ett mail info@lansjuristerna.se eller ring 073-650 47 44​ för råd inom familjerätt.

Kontakta oss

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Länsjuristerna​

Org. nr: 556626-9303

​​Tel.: 073-650 47 44

E-mail: info@lansjuristerna.se

Nybrogatan 34 114 39 Stockholm

Vi är verksamma i hela Stockholmsområdet däribland, Täby, Solna, och Danderyd.

Kontakta oss​

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda